home-and-life

Awarie i wyłączenia prądu

awaria-planowane-wylaczenia.jpg

Powinniśmy rozróżniać planowane a nieplanowane wyłączania prądu. Planowane wyłączenia są niezbędne, bowiem wówczas jest modernizowana sieć elektroenergetyczna. O takich wyłączeniach powinni nas informować dystrybutorzy energii elektrycznej. Komunikaty o planowanych wyłączeniach powinny być wydane na co najmniej 5 dni przed planowanym wyłączeniem. Są one umieszczane na tablicach ogłoszeń, słupach energetycznych, w prasie, radiu oraz Internecie. Pisemnie lub telefonicznie dystrybutor energii o planowanych wyłączeniach powinien powiadomić odbiorcę, który jest zasilany prądem o parametrach wyższych niż 1kV.

Jeśli zatem zauważymy, że w naszym domu nie ma prądu to najpierw sprawdźmy czy nie jest to spowodowane pracami modernizacyjnymi, czyli czy to wyłączenie jest planowane. W przypadku, gdy okaże się, że to jednak awaria to fakt ten należy zgłosić np. dzwoniąc pod numer 911. Energetycy w pierwszej kolejności usuwają awarię, która zagrażają zdrowiu czy życiu. Najpierw awaria jest usuwana na poziomie wysokiego i średniego napięcia. W dalszej kolejności usuwania jest awaria zlokalizowana na niskim napięciu. Jeśli prace czy to konserwacyjne czy naprawcze ulegają przedłużeniu to odbiorcy energii z tego tytułu należy się bonifikata. O tym szerzej w innym poradniku.